Honor Sharing

Honor Sharing

2023 Kwun Tong Outstanding Student Award

 

 

2023 Kwun Tong Outstanding Teacher Award and 2023 Kwun Tong Outstanding Parent Award

 

 

 

 

22-23 Engish Singing Competition - Merit

 

22-23 Colouring Competition 

 

22-23 Colouring Competition